Shimano Bottom Bracket BB UN300 73x122.5

Bottom Bracket