KMC Z8.1 Z51 RB 678 Sp Rust Buster Chain 7.1mm

KMC Z8.1 Z51 RB 678 Sp Rust Buster Chain 7.1mm
  • ½”x3/32”
  • 116 Links

 

COMPATIBILITY

  • CAMPAGNOLO
  • SHIMANO
  • SRAM